keskiviikko 8. kesäkuuta 2011

Elämä yhdistää onnelliseksi

Tämä työ kuvastaa kolmea tärkeintä asiaa elämässäni. Määritin ne sen mukaan, millaista liikehdintää mikäkin asia aiheuttaa sielussani; luominen on sielun tanssittaja, estetiikka sielun värisyttäjä ja läheiset ovat sielun lämmittäjiä. Luominen pitää sisällään designin, villejä asioita, haaveita, käsityötä ja taiteilijaelämän rakastamista. Sielukkaasti kätketty kauneus, muodot ja arjen taika johtavat taivaallisiin kokemuksiin, jotka aiheuttavat väristyksiä sielussa. Ilman läheisiä ja heiltä saatua lohtua ja lämpöä millään näistä ei kuitenkaan olisi merkitystä.

Elämä yhdistää onnelliseksi.

This piece depicts three of the most important things in my life. I chose those things by the reaction they have on my soul: creating makes my soul dance, aesthetics shiver it and the loved ones keep it warm. Creating includes design, wild things, dreams, handicrafts and love for artist´s life. Soulfully hidden beauty, shapes and the magic of everyday life lead to heavenly experiences that cause fluttering of the soul. Without my loved ones and the comfort and warmth they give me, none of those things would have any meaning.

Combinations created by life itself make you happy.

These gyus feed my mind&soul.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Thank you for your comment! We truly appreciate it!